De nieuwe standaard voor culturele uitwisseling tussen
Nederland en de Filippijnen

Onze werkwijze


Wij zullen in een persoonlijk kennismakingsgesprek (intake) samen met u en uw overige familieleden kijken waar uw voorkeur en behoeften naar uitgaan. Hierbij zal de gezinssituatie veelal als vertrekpunt dienen. De intake is voor ons een essentieel onderdeel in het bemiddelingstraject. Deze intake dient bij het gastgezin thuis plaats te vinden en is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Daarna bepaalt u (en natuurlijk wij) of u gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Als beide partijen positief zijn over de samenwerking, zullen wij u binnen een bepaalde periode een aantal profielen van mogelijke kandidaten voorleggen.

De kosten voor het kennismakingsgesprek zijn € 55,- en dienen vooraf te worden overgemaakt naar onze bankrekening.

De samenwerking tussen Happy Au Pair en het gastgezin zal formeel worden vastgelegd in een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst. Wij zullen u vanaf dat moment gaan begeleiden bij het laten overkomen van de au pair naar Nederland, dit uiteraard na de formele goedkeuring van de TEV aanvraag (Toelating- en Verblijf) door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.

Nadat de au pair in Nederland is aangekomen, zullen wij u en de au pair actief ondersteunen met raad en daad. De au pair zullen wij in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan culturele evenementen welke wij meerdere malen per jaar voor onze deelnemers aan het cultuur uitwisselingsprogramma in eigen beheer.