De nieuwe standaard voor culturele uitwisseling tussen
Nederland en de Filippijnen

Normbedragen


Bruto normbedragen (van 1 janauri 2023 tot 1 juli 2023)

echtparen of registreerd partners + au pair (inclusief vakantietoeslag) €2,845,05
echtparen of regeristreerd partners + au pair (exclusief vakantietoeslag) €2,634,30
alleenstaande ouders +  au pair (inclusief vakantietoeslag) €2,276,04
alleenstaande ouders + norm au pair (exclusief vakantietoeslag) €2,205,79

De normbedragen in het kader van Wet minimumloon (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de normbedragen van de Wml dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1 januari en 1 juli wijzigen.

Bovenstaande bedragen zijn brutobedragen. Bij inkomen uit arbeid in loondienst wordt gekeken naar het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd. Het bedrag moet minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag (duurzaam).