De nieuwe standaard voor culturele uitwisseling tussen
Nederland en de Filippijnen